Ove godine, kompanija Metla Komerc je podržala održavanje 20. Leskovačkog
polumaratona. Svojim nesebičnim angažovanjem imala je za cilj da podstakne
ljude na zdrave navike i promociju rekreativnog razvoja.