U okviru svog prostora  ,,Metla komerc“  poseduje magacin od 3000 m2 na
teritoriji  Leskovca i magacin od 2000 m2
na teritoriji Niša  u kome je skladištena
raznovrsna roba namenjena za potrebe široke potrošnje. Broj zaposlenih lica
koja obavljaju poslove u okviru magacinskih prostora je četrdeset pet. U
magacinima je smeštena roba od oko 5.000.000 kg.