Kompanija  „Metla Komerc“ je 2017. Godine od „Delta Real Estate“ otkupila celokupnu imovinu Sajma u Leskovcu.

2017. godina pokrenut je projekat da se leskovačkom sajmištu vrati stari sjaj.

Metla Komerc je krenula sa izgradnjom Sajam Shopping Centra, Sajam Garni Hotela kao i Sajam Stambenog kompleksa.

U prvoj fazi izgradjen je Sajam Garni Hotel koji se sastoji iz 13 modernog opremljenih soba sa parkingom i kontinentalnim doručkom za svakog gosta.

Na leto 2019. Pokrenuti su i radovi na izgradnji Sajam Shopping Centra čije se otvaranje planira za oktobar 2020.

Oktobra  2019. Počeli su i prvi pripremni radovi na izgradnja i Sajam Stambenog Kompleksa.